Zpět na služby Zateplení střech

Střecha není jen ochranou pred nepříznivými klimatickými podmínkami, ale měla by zajistit i dostatečný tepelný komfort pro bydlení. Takováto konstrukce musí spňovat náročné hydroizolační a tepelně-izolační parametry a odvětrávání a to vše bez rizika kondenzace vlhkosti.

V případě klasického mezikrokevního způsobu zateplení pomocí minerální vaty se často stává, že je tepelná izolace aplikována pouze v tlouštce
odpovídající tlouštce krokví, čímž vznikají, díky vyšší tepelné vodivosti dřeva, tzv. tepelné mosty v místech krovu. Pro dosažení požadovaných
tepelně technických parametrů je v naprosté většině případů nutné zesílit mezikrokevní zateplení o tzv. předsazenou izolaci. Tímto sice tepelné
mosty eliminujeme, ale na úkor často velmi výrazného zmenšení podkrovních prostor.

Čím zateplujeme?

Pro zateplení používáme tepelně izolační panely na bázi polyuretanové pěny PIR, jejichž velmi vysoké tepelně izolační vlastnosti zajistí při minimální tlouštce maximální tepelný komfort. Bezkonkurenční vlastnosti této izolace je dlouhodobá tvarová stálost a neměnnost tepelných vlastností. Výborné zkušenosti máme s polyuretanovou izolací BAUDER. Tepelně izolační panely jsou také vhodné pro nejrůznější a kombinované aplikace a skladby, neboť jsou dodávány v různých modifikacích, včetně panelů s vylepšenými akustickými vlastnostmi, panelů kombinovaných s OSB deskami, sádro vláknitými deskami apod.

Nadkrokevní zateplení

Vysoce efektivní řešení zateplení, při kterém instalujeme tepelnou izolaci z horní (exteriérové) strany krovu. Tento způsob umožní zaizolovat střechu bez rizika tepelných mostů, docílíme tak rovnoměrného tepelně izolačního efektu v celé ploše střechy, včetně napojení na obvodovou svislou izolaci a vytvoření celistvé tepelně izolační obálky domu. Při nadkrokevním způsobu zateplení máme veškeré dřevěné konstrukce „pod kontrolou“ – jsou umístěny v interiéru se stálou teplotou a relativní vlhkostí. Přidanou hodnotou pak může být moderní zpracování přiznaných nosných konstrukcí nebo využití mezikrokevního prostoru např. pro technické rozvody.

Podkrokevní zateplení

Pokud nemůžete z technických důvodů použít nadkrokevní systém zateplení nebo je již strecha včetne krytiny hotová, je možné využít výhody PIR izolace i v podkrokevním způsobu zateplení. Jednoduše panely namontujeme pod krovy. Velmi efektivní je rovnež instalace PIR panelů mezi krovy a následně pod krovy, čímž získáte velmi příznivé tepelně technické parametry a při tom úbytek prostoru je témeř zanedbatelný. Aplikace velmi snadná a rychlá, bez nutnosti sekundárních podpěrných konstrukcí.

Zateplení ploché střechy

Ploché střechy bývají velmi namáhané v letních měsících, kdy sluneční záření na střechu působí po dobu celého dne a střecha se tak přehřívá. Zateplení ploché střechy je proto nutno věnovat velkou pozornost.

Jednoplášťové ploché střechy se v současnosti nejčastěji zateplují polystyrénem. I u tohoto typu střech je však výhodnější použít polyuretanové panely, které mají výborné a neměnné izolační vlastnosti i při minimální tloušťce, jsou tvarově stálé a snesou velké zatížení.
Dodatečné zateplení stávajících dvouplášťových střech bývá nejčastěji prováděno zafoukáním tepelné izolace do mezistřešního prostoru. Tato metoda zateplení je ekonomicky velmi výhodná a rychlá, avšak při realizaci jsou často opomíjeny ostatní požadavky na správnou funkčnost střechy, jako je opatření proti kondenzaci vlhkosti ve střešní skladbě a její odvětrání.

Doporučíme Vám způsob zateplení a materiály podle typu střechy a požadovaných tepelně-izolačních vlastností, vč. návrhu celé sklady tak, aby Vám střechy poskytla maximální tepelný komfort, byla provedená všechna opatření pro správnou funkci střechy a nebyla tak snížená její životnost.