Zpět na služby Provětrávané fasády

Celoročně zateplujeme fasády domů suchým způsobem pomocí montáže odvětrané fasádní konstrukce. Tento způsob zateplení, kdy dum doslova „dýchá,“ je stále oblíbenejší nejen u moderní architektury.

Ačkoliv lidé častěji volí méně finančně náročný kontaktní systém zateplení, bežně se pak potýkají s problémy vyplývajícími z přílišného utěsnění domu.
Dům pod takovouto fasádou totiž nemůže dýchat a ve zdech se zdržuje vlhkost, která může při nedůsledném provedení zateplení způsobovat plísně a poškození celé konstrukce. Zateplení se tak nezřídka neočekávaně prodraží, protože vzniklé nedostatky je nutné nákladně opravovat. Vyplatí se proto zvolit odvětrávané řešení, u kterých tato rizika nehrozí.

Ideální kabát budov

Systém provětraných fasád je založen na vytvoření provětrávané vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a vlastní fasádou. Vzduch se od vnější fasády ohřívá, stoupá vzhůru a tím dochází k jeho proudění ve vzduchové mezeře. Proudící teplý vzduch absorbuje do sebe výrazně vyšší množství vlhkosti, tedy i vlhkost z minerální izolace, která se do ní difunduje z interiéru přes vlastní nosnou konstrukci. Tento způsob provedení tak zajištuje stálé vysušování tepelné izolace a tím přispívá ke zdravému vlhkostnímu režimu celé konstrukce. Navíc chrání interiér před přehříváním.