Zpět na úvod Jak se starat o střechu?

Základem péče o každý dům je pravidelná kontrola střechy a její čištění. Podle typu a stáří krytiny pak provedení impregnace či obnova nátěru. Bez pravidelného čištění a ošetření může střecha trpět, na krytině se mohou usazovat nečistoty. Ty ze střech následně sklouzávají do okapu a úžlabí a ucpávají je, nebo se objeví nepříjemný a nevzhledný mech. Kdy ale zjistíte, že nastal ten správný cas na ošetření střechy?

Aby střecha vydržela co nejdéle

Střechu doporučujeme vizuálně zkontrolovat každoročně. Pokud je plechová, velkoformátová, tak si „zaslouží“ ověřit stav spojů a kotevních prvků, protože poškozené spojovací prvky mohou zapříčinit prosakování vody, chátrání a korozi. Jestliže objevíte odlupující se povrchovou úpravu, nepravidelné blednutí barvy, prasklinky či bublinky stejně jako škrábance, je čas konzultovat stav s odborníky a provést opravu střechy. U taškových střech je vhodné zkontrolovat, zda nedošlo k posunutí tašek vlivem silného větru. Doporučujeme také zkontrolovat stav povrchových úprav (pokud se nejedná o přírodní režné provedení) a stav řezaných tašek v úžlabí, kolem střešních oken apod.
Střechy z asfaltových šindelů jsou náchylné převážně k ulpívání nečistot v břidličném posypu a k následné tvorbě mechu a lišejníku (převážně na severně orientovaných střešních plochách nebo
plochách krytých vzrostlou vegetací). Zaslouží si proto častější kontrolu a čištění. Dále je vhodné zkontrolovat, zda nedochází k vytahování a prorýsování hřebíku přes krytinu.

Co dále zkontrolovat?

Dále byste měli vždy zrevidovat všechny klempířské konstrukce, těsnost jejich spojů, těsnost a stav tmelených spojů. Velkou pozornost si zaslouží také úžlabí střechy a okapový systém, neboť se jedná o nejvíce exponované části každé střechy. Čištění okapových systémů si můžete zapsat do každého kalendáře, je totiž vhodné je jednou ročně čistit. Ucpané či špinavé okapy znemožňují volný odtok srážek, v zimě mohou zamrzat a podle druhu použitého materiálu také brzy korodovat.