Zpět na úvod Jak a čím střechu zateplit?

Teplo tvoří více než 50 % celkové spotřeby energie domácnosti, a proto se investice do zateplení vždy vrátí v podobě úspor nákladů. Střecha se významně podílí na úniku tepla. Zateplení střechy by mělo být součástí komplexního řešení zateplení celé budovy. Záleží na konkrétním typu stavby a také, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci. Zateplujeme směrem do interiéru či exteriéru, příp. kombinujeme oba způsoby. V současnosti je nejvíce rozšířena první varianta, při které se mezi krovy a pod krovy instaluje minerální vata.

Progresivním způsobem je zateplení směrem do exteriéru, tzn. nad krovy, polyuretanovými panely.

Dvakrát měř, jednou zatepluj

Zateplování je nutné provádět na základě technických výpočtů, se kterými si poradí projektanti či odborné firmy. Nevýhoda podkrovního způsobu zateplování je to, že minerální vata musí být téměř výhradně aplikovaná nejen mezi krovy, ale také i pod ně, což má za následek nutnost vybudování dalších podpěrných konstrukcí a celkové zmenšení podkrovních prostorů. Výrobci tepelných izolací se proto snaží vyrábět izolaci s co nejlepšími izolačními vlastnostmi a nejmenší tloušťkou, např. izolační panely PIR izolace. Tento materiál je vhodný především pro nadkrokevní aplikaci, tzn. pro novostavby nebo rekonstrukce střech, kdy plánujete i výměnu krytiny.

Díky širokým možnostem použití PIR panelu, mohou tyto přinést výhody i majitelům domů, kteří nehodlají zasahovat do střešního plašte shora. Při instalaci panelu pod krovy je výhodou snadná a rychlá montáž, nevyžadující jakékoli sekundární podpěrné konstrukce.

Co doporučujeme?

Pokud chcete zateplit střešní plášť minerální vatou, aby splňoval hodnoty prostupu tepla střechou, které budou v roce 2020 požadovány, tedy U=0,16 W/m2. K, je nutné aplikovat vatu o tloušťce min. 220 mm. Podaří-li se nám umístit 160  mm (běžná praxe) mezi krovy, stále musíme ještě min. 60 mm izolantu aplikovat pod krov. Stejné hodnoty prostupu tepla ale docílíme při zateplení pomocí polyuretanových (PIR) panelů při tloušťce izolantu 140 mm. Panely budeme aplikovat na krov, a tak vás neomezí případné snižování výšek podkrovních prostor. Tento způsob zateplení je již prověřen mnohaletými aplikacemi v náročných klimatických podmínkách. Při nadkrokevním způsobu zateplení máme veškeré dřevěné konstrukce “pod kontrolou” – jsou umístěny v interiéru se stálou teplotou a relativní vlhkostí.  Další výhodou je možné přiznání podhledových a nosných střešních konstrukcí a vytvoření zajímavého interiéru.